action

Personuppgiftspolicy

Här är tanken att texten om vår personuppgiftsplocy ska ligga.

Eller... Enda anledningen till att denna sida finns är egentligen för att Facebbok kräver en länk till denna sida för att kunna ha en facebboksida, och enda anledningen till att racekalendern.se har en facebooksida är för att det ska gå att dela alla race.

Så... Om man skulle skriva någon kort rad om personuppgifter. På denna sida sparas ingen information om dig över huvud taget, vi har Google Analytics grundläggande statistikverktyg på sajten för att se hur många som hittar hit, och vilka sidor som är mest intressanta.

Med det sagt så tror jag inte att jag har så mycket mer att tillägga.